Usługi RODO, BHP i PPOŻ

Firma świadczy kompleksowo usługi RODO, BHP i PPOŻ dla ngo i innych podmiotów:

RODO:

 • szkolenia,
 • analiza ryzyka,
 • polityka bezpieczeństwa,
 • instrukcja zaradzania systemem informatycznym,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • upoważnienia,
 • procedury,
 • zgody,
 • obowiązek informacyjny, klauzule,
 • incydenty,
 • umowy powierzenia. 

Inspektor ochrony danych z doświadczeniem od 2010 r.

BHP: 

 • szkolenia wstępne i okresowe, w tym dla pracodawców i służb BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • służba BHP,
 • instrukcje BHP, 
 • kontrola stanu bhp, 
 • kontrola przestrzegania przepisów oraz zasad bhp,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy,
 • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,
 • prowadzenie dokumentacji.

Główny specjalista ds. bhp z doświadczeniem od 2010 r.

PPOŻ.:

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • szkolenia ppoż. i I pomocy,
 • legalizacja gaśnic, hydrantów, itp.,
 • próbne ewakuacje pracowników.

Inspektor ppoż. z doświadczeniem od 2010 r.

Szybko, niedrogo, skutecznie.