Oferta

W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROPONUJEMY:

Dostosowanie podmiotu do wdrożenia RODO

 • szkolenie dla pracowników na temat wdrożenia RODO,

 • audyt organizacji/instytucji,

 • analiza ryzyka przetwarzania danych,

 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych zgodnie z RODO,

 • pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych,

 • wsparcie prowadzenia Rejestru przetwarzania danych.

Obsługa podmiotów pod względem BHP i PPOŻ.

 • szkolenia:

  • BHP dla wszystkich grup pracowniczych,

  • PPOŻ.,

  • pierwsza pomoc przedmedyczna,

 • przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,

 • ocena ryzyka zawodowego,

 • instrukcje stanowiskowe,

 • pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,

 • analiza stanu BHP w zakładzie pracy,

 • oznakowanie bezpieczeństwa,

 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe),

 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,

 • systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie,

 • postępowanie powypadkowe,

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

Szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowania

 • szkolenia dla pracowników oraz dla kadry,

 • opracowanie dokumentacji.

Seminaria prawne (prawo pracy, prawo cywilne, prawo konsumenckie, prawo zamówień publicznych, prawo samorządowe, finanse publiczne).

Szkolenia pracowników biurowych – kodeks postępowania administracyjnego, archiwizacja dokumentów, instrukcja kancelaryjna, obsługa urządzeń i programów biurowych (elektroniczny obieg dokumentów, Płatnik, itp.), obsługa kas fiskalnych i programów biurowych (magazyn, sprzedaż, wystawianie dokumentów), obsługa pakietu biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, prezentacje, bazy danych, przetwarzanie dokumentów w „chmurze”), e-Obywatel.

Dygitalizacja dokumentacji pracowniczej – akta osobowe

Warsztaty I pomoc przedmedyczna

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów w procesie cięcia, moczenia, mieszania i prasowania z zachowaniem wymogów normy DIN 66399. Poziom bezpieczeństwa II Dokumenty/korespondencja wewnętrzna firmy. KLASA OCHRONY 1.

Dzierżawa urządzeń biurowych

Dzierżawa umożliwia korzystanie z kopiarki bez wkładu własnych środków finansowych na zakup urządzenia. Klient rozlicza się tylko z ilości wykonanych kopii. Koszt kopii zależy od modelu i szybkości kopiarki.

Serwis urządzeń biurowych

Dodatkowo w ramach Funduszu socjalnego proponujemy:

Czarter jachtów: Tango 780 i Sasanka 660; www.jachdruk.pl

Dla każdego klienta indywidualnie rozpatrujemy warunki współpracy, zależne od potrzeb i możliwości. Oferujemy korzystne rabaty przy stałej współpracy. Zapraszam do kontaktu

Cennik do negocjacji

Oferta usług w zakresie BHP

Lp.

Nazwa usługi

Liczba

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego

dla 1 pracownika

od 60,00

zw.

60,00

2.

Przeprowadzenie szkolenia okresowego

dla 1 pracownika

od 60,00

zw.

60,00

3.

Opracowanie zakładowych układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

dla 1 dokumentu

200,00

23%

246,00

4.

Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

dla 1 analizy

od 100,00

23%

123,00

5.

Sporządzenie dokumentacji wypadku

dla 1 zdarzenia

300,00

23%

369,00

6.

Dokumentacja chorób zawodowych i innych chorób związanych ze środowiskiem

dla 1 zdarzenia

od 100,00

23%

123,00

7.

Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego

dla 1 stanowiska

od 100,00

23%

123,00

8.

Opracowanie norm zużycia środków ochrony indyw., odzieży i obuwia roboczego

dla 1 zdarzenia

od 100,00

23%

123,00

9.

Roczne sprawozdanie dotyczące analizy zagrożeń bhp

dla 1 zdarzenia

od 200,00

23%

246,00

10.

Współpraca z organami kontroli zewnętrznej

dla 1 zdarzenia

od 500,00

23%

615,00

11.

Wizyta w siedzibie Zamawiającego

dla 1 godz.

od 100,00

23%

123,00

12.

Kompleksowa obsługa podmiotu w zakresie BHP – miesięcznie

dla 1 podmiotu

400,00

23%

492,00

Oferta usług w zakresie PPOŻ.

Lp.

Nazwa usługi

Liczba

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Kompleksowa obsługa podmiotu w zakresie ppoż. – miesięcznie

dla 1 podmiotu

od 150,00

23%

184,50

2.

Przeprowadzenie szkolenia ppoż.

dla 1 pracownika

80,00

23%

98,40

3.

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

dla 1 dokumentu

od 400,00

23%

492,00

4.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego/co 2 lata

dla 1 dokumentu

od 200,00

23%

246,00

5.

Oznakowanie obiektu (drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu PPOŻ.)

dla 1 obiektu

od 300,00

23%

369,00

6.

Wymiana hydrantu

dla 1 hydrantu

od 550,00

23%

675,50

7.

Przegląd gaśnicy

dla 1 gaśnicy

od 4,00

23%

4,92

8.

Remont gaśnicy

dla 1 gaśnicy

od 40,00

23%

od 49,20

9.

Audyt bezpieczeństwa pożarowego obiektu

dla 1 zdarzenia

od 200,00

23%

246,00

10.

Próbna ewakuacja, ćwiczenia ewakuacyjne obiektu

dla 1 zdarzenia

od 300,00

23%

369,00

11.

Praktyczne szkolenie ppoż. z użyciem gaśnic, imitacja gaszenia pożaru

dla 1 zdarzenia

od 300,00

23%

369,00

12.

Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

dla 1 zdarzenia

od 200,00

23%

246,00

13.

Ekspresowe wykonanie usługi w ciągu 24 godzin

dla 1 usługi

25% wartości podstawowej

14.

Współpraca z organami kontroli zewnętrznej

dla 1 zdarzenia

500,00

23%

615,00

15.

Wizyta w siedzibie Zamawiającego

dla 1 godz.

od 100,00

23%

123,00

Oferta usług w zakresie RODO/DODO

Lp.

Nazwa usługi

Liczba

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Przeprowadzenie szkolenia

dla 1 pracownika

od 60,00

23%

od 73,80

2.

6 godzinne szkolenie pracowników i kadry zarządzającej w zakresie RODO/DODO

dla 1 szkolenia

od 1000,00

23%

od 1230,00

3.

Wykonanie audytu przetwarzania danych osobowych wraz z analizą dotychczasowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, wsparcie we wdrożeniu poaudytowym

dla 1 audytu

od 500,00

23%

615,00

4.

Opracowanie wzorów dokumentów, niezbędnych do wdrożenia RODO/DODO

dla 1 kompletu

od 500,00

23%

615,00

5.

Pełnienie funkcji IOD

dla 1 podmiotu

od 200,00

23%

246,00

6.

Aktualizacja dokumentów niezbędnych do właściwego przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO/DODO

dla 1 kompletu

od 100,00

23%

123,00

7.

Reprezentowanie Administratora przed organami kontroli

dla 1 zdarzenia

od 300,00

23%

od 369,00

8.

Roczne sprawozdanie z analizy wdrożenia RODO/DODO

dla 1 zdarzenia

200,00

23%

246,00

9.

Współpraca z organami kontroli zewnętrznej

dla 1 zdarzenia

500,00

23%

615,00

10.

Wizyta w siedzibie Zamawiającego

dla 1 godz.

od 100,00

23%

123,00

11.

Kompleksowa obsługa podmiotu w zakresie RODO – miesięcznie

dla 1 podmiotu

od 400,00

23%

492,00

Oferta szkoleń e-learningowych

Lp.

Nazwa usługi

Liczba

Cena netto

VAT

Cena brutto

1.

Przeprowadzenie szkolenia indywidualnego BHP na platformie e-learningowej

dla 1 pracownika

od 50,00

zw.

od 50,00

2.

Przeprowadzenie szkolenia indywidualnego na platformie e-learningowej

dla 1 pracownika

od 50,00

23%

od 61,50

3.

Przeprowadzenie samokształcenia kierowanego (wysyłka materiałów+wsparcie)

dla 1 pracownika

od 50,00

zw.

od 50,00

4.

8 godzinne szkolenie pracowników/kadry na platformie ZOOM

dla 1 szkolenia

od 600,00

23%

od 738,00

5.

8 godzinne warsztaty pracowników/kadry na platformie ZOOM

dla 1 szkolenia

od 800,00

23%

od 984,00

Firma jest płatnikiem VAT, wystawiamy fakturę VAT.

Przy stałej współpracy/łączeniu ofert – upusty ustalane w negocjacjach, zapisane w umowie współpracy.

 • Nazwa i adres oferenta

  Promyk Consulto Paweł Pogorzelski

  16-075 Zawady, ul. Akacjowa 24

  NIP 723-113-98-71

  Dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę

  Paweł Pogorzelski, tel. 888050176, e-mail: biuro@promykconsulto.pl, pawelzawady@wp.pl