Strona główna

Działamy na rynku od 1991 roku, z przerwą na pracę w samorządzie. Wcześniej handel, obecnie nasze specjalności to:

– RODO (pełnimy w wielu podmiotach funkcję Inspektora Ochrony Danych, tworzymy dokumenty: Polityka bezpieczeństwa informacji, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, Plan ciągłości działania, wydajemy upoważnienia, przygotowujemy umowy powierzenia przetwarzania danych, opracowujemy Klauzule informacyjne, wzory dokumentów, szkolenia),

– BHP (Główny Specjalista BHP, pełnienie obowiązków służby BHP, szkolenia, wypadki, instrukcje BHP, ocena ryzyka zawodowego),

– PPOŻ (Inspektor Ochrony Ppoż., Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia),

– I Pomoc (Kwalifikowani ratownicy),

– skanowanie i zapisywanie dokumentów w wersji cyfrowej oraz informacji o nich w plikach/repozytoriach dokumentów elektronicznych.

– przechowywanie zdygitalizowanych wersji dokumentów w repozytoriach dokumentów elektronicznych.

– profesjonalne usługi niszczenia dokumentów z uwzględnieniem przepisów RODO.

Działamy w całej Polsce, choć siedziba firmy jest na Podlasiu. Ofertę zawsze dostosowujemy do potrzeb zamawiającego. Samo złożenie oferty to początek współpracy.

Zapraszamy do bezpośrednich rozmów na temat potrzeb firmy/instytucji. Wspólnie ustalimy strategię i warunki realizacji zamówienia, które zrealizujemy zgodnie z najlepszą wiedzą i przepisami prawa, większe zamówienia wspólnie z fachowcami z innych dziedzin, z którymi współpracujemy.

Świadczymy kompleksowo usługi RODO, BHP i PPOŻ dla ngo i innych podmiotów:

RODO:

 • szkolenia,
 • analiza ryzyka,
 • polityka bezpieczeństwa,
 • instrukcja zaradzania systemem informatycznym,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • upoważnienia,
 • procedury,
 • zgody,
 • obowiązek informacyjny, klauzule,
 • incydenty,
 • umowy powierzenia. 

Inspektor ochrony danych z doświadczeniem od 2010 r.

BHP: 

 • szkolenia wstępne i okresowe, w tym dla pracodawców i służb BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • służba BHP,
 • instrukcje BHP, 
 • kontrola stanu bhp, 
 • kontrola przestrzegania przepisów oraz zasad bhp,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy,
 • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy,
 • prowadzenie dokumentacji.

Główny specjalista ds. bhp z doświadczeniem od 2010 r.

PPOŻ.:

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • szkolenia ppoż. i I pomocy,
 • legalizacja gaśnic, hydrantów, itp.,
 • próbne ewakuacje pracowników.

Inspektor ppoż. z doświadczeniem od 2010 r.

Firma Promyk powstała w 2011 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich. We współpracy z NGO zrealizowaliśmy wiele projektów. Równolegle rozwijała się współpraca z podmiotami z różnych sektorów w zakresie bhp i ppoż. Przed wejściem w życie przepisów RODO rozwinęła się współpraca z podmiotami w tym zakresie. Dodatkowo wdrażamy system odbioru i niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe.

Dziś firma ma stabilną pozycję na rynku i plany rozwoju.

Zapraszamy do współpracy.